IV Bieg Przemytnika – Półmaraton oraz Bieg na  10 km wystartują razem o godzinie 12:00 sprzed dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 12.10.2019 r. natomiast Ultramaraton rozpocznie zmagania sportowe o godz. 8:00 tego samego dnia.

Po odbiór pakietu startowego zapraszamy do Biura Zawodów, które znajdować się będzie w Kolegium Kujawskim X.X. Salezjanów ul. Chopina 24, w dniach:

– Ultramaraton:

11 października (18:00-21:00),

12 października (06:30-07:30).

 – Półmaraton i Bieg na 10 Km

11 października (18:00-21:00),

12 października (08:00-11:00).

Pakiet startowy można odebrać osobiście lub upoważnić kogoś do jego odbioru. Osoba odbierająca pakiet z upoważnienia powinna posiadać przy sobie: ksero dowodu osobistego biegacza biorącego udział w Biegu Przemytnika, upoważnienie podpisane przez biegacza oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez biorącego udział w biegu (wzory dokumentów można pobrać z zakładka strefa zawodnika – dokumenty do pobrania na stronie www.biegprzemytnika.pl).

Do odbioru w Biurze Zawodów będzie również chip pomiaru czasu dla każdego zawodnika.

Przy odbiorze pakietu startowego każdy biegacz otrzyma numer startowy oraz chip do pomiaru czasu. Przed startem należy przypiąć numer startowy tak, by był widoczny.

Przewidywany czas pokonania trasy w ramach Ultramaratonu – 8 godzin, Półmaratonu – 3,5 godziny, Biegu na odcinku 10 km – 1,5 godzin.

Trasa biegu będzie oznakowana za pomocą taśmy na drzewach oraz znakami
poziomymi zależnie od potrzeb i możliwości. Punkty nawigacyjne takie jak skrzyżowania i
zmiany kierunku będą wyraźnie oznaczone w terenie. Sposoby oznakowania trasy
organizator pokaże uczestnikom podczas odprawy technicznej. Na trasie przewiduje
się obecności wolontariuszy oraz sędziów nadzorujących zawody.

Na trasie znajdują się trzy punkty z wodą. Prosimy nie wyrzucać kubeczków po wodzie na trasę. Worki na śmieci będą przy punktach z wodą.

Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. Uwaga! Biegacze nie stójcie zbyt długo na mecie – zróbcie miejsce dla innych nadbiegających.

Po biegu zapraszamy również na posiłek regeneracyjny.

Wyniki będą na bieżąco wywieszane na tablicy informacyjnej znajdującej się przy Hali Sportowej Kolegium Kujawskiego. Jednak ogłoszenie oficjalnych wyników oraz wręczenie nagród nastąpi o godzinie 16:00

Bezpłatny parking dla uczestników biegu znajdować się będzie na ul. Słowackiego 8 przed Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim.

W Biurze Zawodów będzie znajdował się depozyt, w którym bezpiecznie będzie można przechować swoje rzeczy. Depozyt będzie czynny w dniu 12 października od godziny 06:30 do godziny 17:00. Do odbioru zdeponowanych rzeczy niezbędny będzie numer startowy.

Dla wszystkich biegaczy przygotowaliśmy nocleg z 11/12 października w hali sportowej, mieszczącej przy ul. Chopina 24. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Chęć skorzystania z noclegu należy zgłosić co najmniej 7 dni przed terminem zawodów na adres mail sport@aleksandrowkujawski.pl lub biegprzemytnika@aleksandrowkujawski.pl.

Na nocleg możesz zakwaterować się 11 października od godz. 18:00, natomiast wykwaterować do godz. 17:00             12 października.

Toalety i natryski znajdują się w hali sportowej w sąsiedztwie Biura Zawodów.

Zamknij menu