Informacje dla startujących

START

Półmaraton przemytnika oraz bieg na dystansie 10 km wystartują razem o godzinie 12:00 sprzed dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 13.10.2018 r.

ZAPISY

Do udziału w III Półmaratonie Przemytnika oraz w biegu na dystansie 10 km można zapisywać się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie e-formularza na stronie www.biegprzemytnika.pl (patrz zakładka zgłoszenia) lub na stronie: https://zapisy.sts-timing.pl/382/ do 5 października 2018 roku do godz. 24:00 lub (przy dostępności miejsc) w Biurze Zawodów w dniach 12-13 października 2018 r. w godz: 12 października (16:00-20:00), 13 października (08:30-11:00).

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział w III Bieg Przemytnika – Półmaraton, w zależności od terminu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora), wynosi:

· do dnia 15.09.2018 r. – 30 zł;

· do dnia 28.09.2018 r. – 40 zł;

· do dnia 05.10.2018 r. – 50 zł;

– w biurze zawodów – 60 zł.

Opłata startowa za udział w III Biegu Przemytnika – 10 km, w zależności od terminu wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora), wynosi:

· do dnia 15.09.2018 r. – 20 zł;

· do dnia 28.09.2018 r. – 30 zł;

· do dnia 05.10.2018 r. – 40 zł;

– w biurze zawodów – 50 zł.

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 8
nr. 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006
Kujawskim Banku Spółdzielczym O/Aleksandrów Kujawski
w tytule przelewu należy wpisać dystans oraz podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia zawodnika.

Uwaga: prosimy przed dokonaniem wpłaty pamiętać o zapisaniu się na bieg poprzez podaną wyżej stronę.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Po odbiór pakietu startowego zapraszamy do Biura Zawodów, które znajdować się będzie Kolegium Kujawskim X.X. Salezjanów ul. Chopina 24, w dniach:

12 października (16:00-20:00),

13 października (08:30-11:00).

Pakiet startowy można odebrać osobiście lub upoważnić kogoś do jego odbioru. Osoba odbierająca pakiet z upoważnienia powinna posiadać przy sobie: ksero dowodu osobistego biegacza biorącego udział w Biegu Przemytnika, upoważnienie podpisane przez biegacza oraz oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez biorącego udział w biegu (wzory dokumentów można pobrać z zakładki pliki do pobrania na stronie www.biegprzemytnika.pl).

Do odbioru w Biurze Zawodów będzie również chip pomiaru czasu dla każdego zawodnika.

DEPOZYT

W Biurze Zawodów będzie znajdował się depozyt, w którym bezpiecznie będzie można przechować swoje rzeczy. Depozyt będzie czynny w dniu 13 października od godziny 08:30 do godziny 17:00. Do odbioru zdeponowanych rzeczy niezbędny będzie numer startowy.

NOCLEG

Dla wszystkich biegaczy przygotowaliśmy nocleg z 12/13 października w hali sportowej, mieszczącej przy ul. Chopina 24. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Chęć skorzystania z noclegu należy zgłosić co najmniej 7 dni przed terminem zawodów na adres mail sport@aleksandrowkujawski.pl lub biegprzemytnika@aleksandrowkujawski.pl

Na nocleg można zakwaterować się 12 października od godz. 16:00, natomiast wykwaterować się do godz. 17:00 w dniu 13 października.

DOJAZD

Bezpłatny parking dla uczestników biegu znajdować się będzie na ul. Słowackiego 8 przed Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim.

TOALETY I NATRYSKI

Toalety i natryski znajdują się w hali sportowej w sąsiedztwie Biura Zawodów.

NUMER STARTOWY I CHIP

Przy odbiorze pakietu startowego każdy biegacz otrzyma numer startowy oraz chip do pomiaru czasu. Przed startem należy przypiąć numer startowy tak, by był widoczny.

OZNACZENIE TRASY I PUNKTY KONTROLNE

Trasa biegu będzie oznakowana za pomocą taśmy na drzewach oraz znakami
poziomymi zależnie od potrzeb i możliwości. Punkty nawigacyjne takie jak skrzyżowania i
zmiany kierunku będą wyraźnie oznaczone w terenie. Sposoby oznakowania trasy
organizator pokaże uczestnikom podczas odprawy technicznej. Na trasie przewiduje
się obecności wolontariuszy oraz sędziów nadzorujących zawody.

PUNKTY ODŻYWCZE

Na trasie znajdują się trzy punkty z wodą. Prosimy nie wyrzucać kubeczków po wodzie na trasę. Worki na śmieci będą przy punktach z wodą.

LIMIT CZASU

Przewidywany czas pokonania trasy w ramach Półmaratonu to 3,5 godziny. Natomiast na odcinku 10 km to 1,5 godzin.

META

Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. Uwaga! Biegacze nie stójcie zbyt długo na mecie – zróbcie miejsce dla innych nadbiegających.

POSIŁEK REGENERACYJNY

Po biegu zapraszamy również na posiłek regeneracyjny.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki będą na bieżąco wywieszane na tablicy informacyjnej znajdującej się przy Hali Sportowej Kolegium Kujawskiego. Jednak ogłoszenie oficjalnych wyników oraz wręczenie nagród nastąpi o godzinie 16:00